El nostre departament tècnic realitza les visites per identificar les solucions constructives més adients, presa de mides i confecció d’amidaments, elaboració de pressuposts i supervisió de les feines vetllant per la qualitat de les mateixes.

Els nostres operaris, lampistes, paletes, pintors… són personal habituat a treballar convivint amb el client, i són capaços d’assumir feines de paleta, instal·lacions d’aigua, llum, gas, aire condicionat pintura…

El departament de comptabilitat s’ocupa de l’elaboració de factures, seguiment de cobraments i pagaments, i control de documentació de l’empresa i col·laboradors externs.

El departament de gestió és el punt de connexió amb el client i coordina els operaris, fa el seguiment de les comandes de materials i coordina tota la informació de cada projecte.

El departament informàtic ens permet desenvolupar les nostres pròpies eines informàtiques per a la gestió dels projectes.

iglesiesassociats