Ampli ventall de serveis en el camp de l’edificació civil, la construcció, les reparacions, rehabilitacions…

 • Serveis tècnics
  • Projectes i direccions d’obra
  • Legalitzacions i projectes d’activitats
  • Diagnosis i solucions per a rehabilitacions
  • Estudis de costos
  • Amidaments i pressupostos
  • ...
 • Altres serveis
  • Feines de paleta
  • Electricista
  • Fontaneria
  • Climatització
  • Fusteria
  • Fusteria metàl·lica i de PVC
  • Pintura
  • Neteges especials (incendis, criogèniques, etc.)
  • Serveis 24h.
  • ...
iglesiesassociats